In Nederland kennen we verschillende rattensoorten; de zwarte, bruine en muskusrat. Ratten hebben zowel een positieve als negatieve reputatie. Sommige mensen houden ze als huisdieren maar meestal geven ze overlast. De overlast kan voorkomen in grote steden waar zwerfafval voorkomt maar ook in landelijke gebieden en industrie waar ze voedsel kunnen vinden.

Bruine rat

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in Nederland. Hij leeft in en onder onze gebouwen en in ons rioleringsstelsel. De bruine rat leeft het liefst op plekken waar voedsel dichtbij is. Hierbij valt te denken aan vuilnisbakken en -zakken, vuilstortplaatsen maar ook op plaatsen waar vogels gevoerd worden.

De bruine rat kan ziektes overbrengen doordat ze op veel verschillende plekken komen. Hierbij valt te denken aan de ziekte van Weil en andere overdraagbare ziekten.

De bruine rat wordt vaak aangetroffen bij bedrijven door afval, slechte hygiëne en de bouwtechnische staat van het pand. Ook bij akkerbouw leven de ratten in een paradijs. Hier staat vaak een boerderij met meer dan voldoende voedsel in bijvoorbeeld maïskuilen, mestputten en stallen.

De bruine rat is een alleseter en zal eten wat er op dat moment aanwezig is. Hiervoor veroorzaken ze gaten en verzakkingen in en om het gebouw. Ook brengen ze schade toe aan uw producten en kunnen ze deze bevuilen met hun uitwerpselen. Imagoschade treedt dan ook vaak op als nevenschade bij rattenoverlast.

De bruine rat wordt ongeveer 2-3 jaar oud. Eén bruine rat brengt naar verwachting 40 jongen voort die zich ook weer voortplanten.

Zwarte rat

De zwarte rat is een rattensoort die van origine niet in Nederland thuishoort. In de Middeleeuwen is deze soort via vrachtschepen ons land binnen gekomen. De zwarte soort komt minder vaak voor dan de bruine rat. De zwarte rat leeft in hoger gelegen delen in gebouwen zoals op een vliering, zolder of tussen plafonds. Ze knagen aan verpakkingsmaterialen maar ook aan kabels waardoor er storingen en kortsluiting kan optreden.

Qua uiterlijk geeft de naam het al aan; de zwarte rat heeft een andere kleur dan de bruine rat. Maar dat is niet het enige verschil. De zwarte rat is kleiner en slanker dan een bruine rat en hij heeft een spitse snuit. Hij heeft een lange dunne staart die langer dan zijn lichaam is.

De zwarte rat wordt tussen de 2 en 4 jaar oud. Eén rat produceert ongeveer 6 nesten per jaar met daarin 6-10 jongen per keer. Dit is afhankelijk van het voedselaanbod en nestelgelegenheid.

Ook de zwarte rat is brengt ziektes over en vormt daarmee een bedreiging voor de (volks)gezondheid. Ze besmetten voedselvoorraden waardoor ze ziektes kunnen overbrengen.

Muskusrat

De muskusrat is een grotere rat dan de bruine en zwarte rat. Ze graven lange en uitgebreide gangenstelsels in dijken en oevers. De bestrijding en beheer van muskusratten is wettelijk weggelegd bij de waterschappen in Nederland.

Bestrijden

Ratten zijn uitstekende klimmers, zwemmers en gravers. Het is een intelligente diersoort. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen waardoor ze lastig te vangen zijn. Iets wat vorige week nog wel werkte, hoeft deze week helemaal niet meer te werken. Voor ons is rattenbestrijding steeds weer een nieuwe uitdaging. Begrijpen hoe de rat zich in uw omgeving ontwikkeld en bedenken waar wij slimmer kunnen zijn dan de rat. In sommige gevallen is er een lange adem nodig om van de rattenoverlast af te komen.

Wanneer u overlast ervaart, komen wij op locatie langs om de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen om de overlast te verhelpen.

Ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op.