Door de hoopjes zand die boven de grond uitsteken, weet je dat er mollen leven. De gaten die mollen achterlaten zorgen voor een lelijk gezicht en verzwikte enkels.

Mollen

Mollen leven bij voorkeur in humusrijke grond waar het grondwater niet te hoog staat.

Mollen graven allemaal ondergrondse gangen. De gangen kunnen wel 200 meter lang zijn en zo’n 1,2 meter diep. Het overtollige zand gooien de mollen naar buiten waardoor er molshopen ontstaan. Van hieruit nemen ze spulletjes mee onder de grond om hun nest te bouwen.

De gangenstelsels kunnen voor veel overlast zorgen door verzakkingen en molshopen.

Bestrijden

Wanneer u overlast ervaart, komen wij op locatie langs om de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen om de overlast te verhelpen.

Ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op.