Tuinmier op steenachtige ondergrond

Ook al lijken de meeste mieren op elkaar, alleen al in Nederland kennen we op dit moment 75 verschillende soorten mieren. Nog lang niet alle mieren zijn ontdekt, waardoor er steeds weer nieuwe miersoorten aan de lijst worden toegevoegd. Ook zijn er invasieve miersoorten, dit zijn soorten die niet oorspronkelijk in Nederland voorkomen en die een bedreiging kunnen vormen voor de biodiversiteit.

Mieren

Verschillende miersoorten, betekent ook een verschillende manier van leven. Sommige miersoorten komen alleen voor in bossen, anderen komen weer voor in gebouwen of in tuinen. En ook de mieren die in tuinen leven, zijn niet altijd dezelfde miersoort. Enkele voorbeelden van miersoorten zijn:

  • Argentijnse mier
  • Bosmier
  • Faraomier
  • Gewone steekmier
  • Mediterraan draaigatje
  • Tuinmieren
  • Zwarte zaadmier
  • Diefmier

De mierenoverlast is hiermee ook heel verschillend. Wél komen de meeste overlastmeldingen voor in het voorjaar en de zomer.

Mierenoverlast bestrijden

Door de verschillende miersoorten, is het altijd van belang dat we weten met welke miersoort we te maken hebben. Zo kunnen we bepalen welke manier van bestrijden werkt. Heel soms kunnen we niet achterhalen om welke miersoort het gaat, dan zal er een mier voor determinatie worden opgestuurd naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Na determinatie kan er dan vaak alsnog over gegaan worden tot bestrijding. In een enkel geval mogen we de mieren niet bestrijden.

Wanneer u overlast ervaart, komen wij op locatie langs om de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen om de overlast te verhelpen.

Ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op.