De kauw valt onder de kleinste kraaiensoort van Nederland. Ze zoeken elkaar in grote groepen op en in de avond zoeken ze een plekje voor de nacht. Ze kunnen overlast veroorzaken door hun nestelgedrag en hun uitwerpselen.

Kauwen

Kauwen nestelen vaak in holle bomen, onder dakgoten en schoorstenen. Kauwen leggen 1x per jaar (tussen april en juni) een nest van gemiddeld 5 eieren. Bij het zoeken naar voedsel kunnen ze het gazon volledig vernielen bij het zoeken naar insectenlarven.

Bestrijden

Wanneer u overlast ervaart, komen wij op locatie langs om de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen om de overlast te verhelpen.

Ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op.