Integrated Pest Management (IPM)

Integrated Pest Management

Plaagdierbestrijding vroeger vs. heden

In het verleden was plaagdierbestrijding vrij simpel. Wanneer er overlast was, kwam er een bestrijder met een ‘pot’ gif waardoor de dieren die overlast gaven dood gingen. Er werd op dat moment nog niet nagedacht over de consequenties die dit gif met zich mee bracht voor de natuur erom heen.

Tegenwoordig weten we dat elke actie een consequentie met zich mee brengt. In het geval van bestrijding, willen we niet dat gewassen giftig worden en voor voedselvergiftiging zorgen. Ook willen we niet dat het gif in het grondwater terecht komt of onnodig andere dieren aantast. En zo zijn er talloze redenen om voorzichtig om te gaan met het gebruik van gif.

Integrated Pest Management (IPM) zet in op duurzaam plaagdierbeheer. Kortweg; de natuur in balans. Dieren zijn onderdeel van de natuur en hebben ieder hun eigen functie. Maar raakt de natuur uit balans door bijvoorbeeld overpopulatie, dan is het noodzakelijk om in te grijpen. IPM is een methode om op een duurzame manier, met respect voor de natuur en eventuele economische belangen (bv. gewassen mogen niet volledig verwoest worden), plaagdieren te beheren.

Duurzaam plaagdierbeheer

Duurzaam plaagdierbeheer, klinkt goed, maar hoe doe je dat dan?

De insteek van IPM begint bij het begin; voorkomen is beter dan genezen. Want voorkom je een situatie die uit balans is, dan hoeven er geen repressieve maatregelen genomen te worden. Ook hoeft er (bijna) geen gif gebruikt te worden.

Worden wij ingeschakeld wanneer er al wel overlast is? Dan wordt er een plan opgesteld om naar een beheersbare situatie te gaan waarna er enkel nog beheer hoeft te worden uitgevoerd. Uiteraard gaat het terugbrengen naar de gewenste situatie altijd met respect voor de natuur en in samenspraak met de opdrachtgever.

Nadat de gewenste situatie is bereikt, zullen we over gaan naar beheer. Dit houdt in dat we met een afgesproken frequentie langs komen om controles uit te voeren. Tijdens deze controles gaan we op zoek naar sporen die aangeven of de situatie nog in balans is of dat hij uit balans dreigt te raken.

IPM bij uw bedrijf

Wilt u weten hoe de situatie in uw bedrijf is? Of heeft u overlast van plaagdieren? Wij komen bij u langs en zullen de volgende stappen uitvoeren:

  1. Inspectie
  2. Situatie met u bespreken
  3. Plan opstellen voor beheer en eventuele overlastreducerende maatregelen
  4. Plan ten uitvoer brengen
  5. Controles en acties worden in een logboek genoteerd

Van ieder bezoek wordt een rapport opgemaakt. U ontvangt een inlogcode waarmee u altijd de rapporten kan inzien. Het is ook mogelijk om het rapport na ieder bezoek per e-mail toegestuurd te krijgen.

Bent u geïnteresseerd in IPM in uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.